TORELLÓ: col·lecció de postals EDIT. TORRES - FOT F. GUILERA