VARIES: col·lecció de postals OLLETES, STA MAGDALENA MONT, SALT D'AIGUA DE SALLENT